Kienlongbank lần đầu tiên báo lãi trước thuế vượt mốc 1.000 tỷ đồng

Lần đầu tiên Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank, UPCoM: KLB) công bố lãi trước thuế năm vượt hơn 1.000 tỷ đồng. 

Ngân hàng TMCP Kiên Long.
Ngân hàng TMCP Kiên Long.
Kienlongbank lần đầu tiên báo lãi trước thuế vượt mốc 1.000 tỷ đồng -0