Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu ý kiến tại phiên họp. (Ảnh Duy Linh)

Quốc hội kế thừa, phát huy tinh thần nỗ lực đổi mới không ngừng

Tại cuộc họp chiều 7/7 về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và kế hoạch triển khai công tác trong 6 tháng cuối năm 2022, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ biểu dương và đề nghị lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, từng cán bộ, công nhân viên chức thuộc Văn phòng Quốc hội tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, thống nhất, đồng tâm hiệp lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác quan trọng từ nay đến cuối năm.