Hợp tác giáo dục Việt Nam – Cam-pu-chia

Ngày 30-10, tại Trường đại học Trà Vinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết Hợp tác giáo dục Việt Nam – Cam-pu-chia giai đoạn 2011-2015.

Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc hợp tác giáo dục và phát triển nguồn nhân lực giữa Việt Nam và Cam-pu-chia được triển khai trên cơ sở thỏa thuận tại các kỳ họp hằng năm. Hội nghị đã khẳng định Nghị định thư về hợp tác giáo dục đã được hai phía triển khai nghiêm túc, chất lượng đào tạo, việc học, việc ăn ở của lưu học sinh Cam-pu-chia ngày càng được quan tâm. Số lượng lưu học sinh Cam-pu-chia theo diện học bổng thường xuyên có mặt tại Việt Nam khoảng 600 người/ năm tại 17 cơ sở đào tạo của Việt Nam. Riêng năm 2015, Chính phủ Việt Nam cấp cho Chính phủ Cam-pu-chia 1.045 suất học bổng ngắn hạn và dài hạn. Hiện nay có khoảng 3.000 lưu học sinh Cam-pu-chia đang theo học tại các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam, trong đó số lượng sinh viên học sau đại học chiếm khoảng từ 20 đến 25%. Các ngành thu hút nhiều học sinh Cam-pu-chia là y, dược, nông nghiệp, kinh tế, kiến trúc, kỹ thuật công nghệ.