Họp báo công bố kết quả Cuộc thi viết về Nông nghiệp, Nông dân, Nông thôn