Hôm nay Đại hội Đảng bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII

NDO -

NDĐT - Theo chương trình, hôm nay, 26-1, Đại hội làm việc tại Hội trường cả ngày. Buổi sáng, các đại biểu bỏ phiếu bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Ban Kiểm phiếu kiểm phiếu bầu cử.

(Ảnh: TUẤN HẢI)
(Ảnh: TUẤN HẢI)

Buổi chiều, Đoàn Chủ tịch đọc Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu về các văn kiện Đại hội XII của Đảng. Các đại biểu ghi phiếu biểu quyết một số vấn đề thuộc nội dung văn kiện Đại hội (nếu có).

Cuối giờ làm việc buổi chiều, Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử, công bố danh sách các đồng chí trúng cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Số lượng Ban chấp hành Trung ương khóa XII đã được Đại hội thông qua gồm 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết.

Danh sách đề cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã được Đại hội thông qua chiều tối qua (25-1), sau khi thực hiện các quy trình để biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử, các trường hợp xin rút khỏi danh sách đề cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Hôm nay Đại hội Đảng bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII ảnh 1
Hôm nay Đại hội Đảng bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII ảnh 2
Hôm nay Đại hội Đảng bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII ảnh 3
Hôm nay Đại hội Đảng bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII ảnh 4
Hôm nay Đại hội Đảng bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII ảnh 5
Hôm nay Đại hội Đảng bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII ảnh 6
Hôm nay Đại hội Đảng bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII ảnh 7
Hôm nay Đại hội Đảng bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII ảnh 8

Các đại biểu bỏ phiếu bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Hôm nay Đại hội Đảng bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII ảnh 9

Ban Kiểm phiếu kiểm phiếu bầu cử.