Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 1/2022

NDO -

Ngày 19/1, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 1/2022 bằng hình thức trực tuyến trên 658 điểm cầu. Hội nghị thông tin những vấn đề thời sự quan trọng tới đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và tổng kết công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. 

Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương thông tin tại Hội nghị.
Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương thông tin tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương thông tin chuyên đề: “Tổng quan tình hình thế giới, hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước năm 2021; dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2022”; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương tổng kết công tác tuyên truyền miệng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Theo đó, năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Trung ương các tổ chức chính trị-xã hội, đội ngũ báo cáo viên các cấp tập trung tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022, gồm có: Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2022) và đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần; kết quả Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV và công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 1/2022 -0
 Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh yêu cầu Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, đội ngũ báo cáo viên các cấp tập trung tuyên truyền về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; những mốc son chói lọi của Đảng qua 92 năm thành lập, xây dựng và trưởng thành; những thắng lợi vĩ đại và thành tựu to lớn của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, uy tín và năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng.

Tiếp tục tuyên truyền kết quả trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thời gian qua, đặc biệt trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; tuyên truyền Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với trọng tâm là kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm.

Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 8/12/2021 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022 và Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Trong đó, tập trung tuyên truyền về các giá trị văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam mỗi khi Tết đến, Xuân về.

Dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương trao Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên 2021.