Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khóa 19 thông qua 25 Nghị quyết quan trọng

Sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, ngày 4/8, Kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Hà Nam khóa 19 hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra; các đại biểu đã tích cực thảo luận, đóng góp những ý kiến quan trọng vào 16 Báo cáo và xem xét, quyết định thông qua 25 Nghị quyết theo thẩm quyền, với sự nhất trí của 100% đại biểu HĐND tỉnh.
0:00 / 0:00
0:00
Chủ tọa kỳ họp.
Chủ tọa kỳ họp.

Có 25 nghị quyết được Kỳ họp thông qua gồm các nghị quyết thuộc lĩnh vực kế hoạch đầu tư, trong đó có nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng cuối năm 2022; nghị quyết thuộc lĩnh vực tài chính-ngân sách; giáo dục đào tạo; nội vụ; nông nghiệp; tài nguyên môi trường; văn hóa; lao động-thương binh và xã hội…

Phát biểu kết luận kỳ họp, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam đề nghị: UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương theo chức năng, nhiệm vụ của mình khẩn trương cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã được thông qua. Bám sát sự lãnh đạo của Tỉnh ủy và Nghị quyết của HĐND tỉnh để chỉ đạo, điều hành linh hoạt, sáng tạo; nhằm phát huy lợi thế, khắc phục khó khăn, vướng mắc để hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu mà 6 tháng đầu năm đã đạt và vượt.

Hoàn thiện Quy hoạch tỉnh Hà Nam và các Quy hoạch chuyên ngành thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 bảo đảm đồng bộ, thống nhất. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thương mại-dịch vụ-du lịch; duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Đẩy nhanh tiến độ, thủ tục đầu tư hạ tầng các khu, cụm công nghiệp và thủ tục đầu tư các dự án.

Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khóa 19 thông qua 25 Nghị quyết quan trọng ảnh 1

Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua nghị quyết kỳ họp.

Tập trung quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án trên địa bàn. Tăng cường quản lý thu, chi ngân sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch, đất đai, khoáng sản, môi trường. Tập trung giải quyết hiệu quả các nội dung kiến nghị, phản ánh kéo dài của cử tri, nhân dân và của các đại biểu HĐND tỉnh.

Quan tâm chăm lo phát triển văn hóa-xã hội hài hòa với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; tiếp tục kiểm soát tốt dịch bệnh. Củng cố quốc phòng-quân sự địa phương; giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội.

Chính quyền các cấp cần tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành. Tập trung giải quyết công việc theo hướng trọng tâm, trọng điểm; sáng tạo hơn, quyết liệt hơn; rõ người, rõ việc, rõ thời gian; gắn với tăng cường thanh tra, kiểm tra; kịp thời phát hiện tháo gỡ khó khăn vướng mắc; nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp của các cơ quan hành chính nhà nước; xử lý đối với những tập thể, cá nhân có vi phạm hoặc để ngành, địa phương, đơn vị thực hiện nhiệm vụ chậm trễ, kém hiệu quả.