Học sinh Hà Nội bước vào môn thi đầu tiên kỳ tuyển sinh lớp 10 THPT

NDO -

Sáng 18/6, gần 107.000 thí sinh thi lớp 10 của Hà Nội bắt đầu làm bài thi môn Ngữ văn với thời gian 120 phút. Đây là môn thi đầu tiên cũng là môn tự luận duy nhất của kỳ thi.

Học sinh Hà Nội bước vào môn thi đầu tiên kỳ tuyển sinh lớp 10 THPT
Học sinh Hà Nội bước vào môn thi đầu tiên kỳ tuyển sinh lớp 10 THPT -0
Gần 107.000 học sinh Thủ đô chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trong sáng 18/6.
Học sinh Hà Nội bước vào môn thi đầu tiên kỳ tuyển sinh lớp 10 THPT -0
Phụ huynh động viên các thí sinh trước giờ vào thi. 
Học sinh Hà Nội bước vào môn thi đầu tiên kỳ tuyển sinh lớp 10 THPT -0
Tại điểm thi trường THPT Phan Đình Phùng các thí sinh được hỗ trợ nước trước khi vào thi. 
Học sinh Hà Nội bước vào môn thi đầu tiên kỳ tuyển sinh lớp 10 THPT -0
Thí sinh trước giờ làm bài thi môn Ngữ văn.
Học sinh Hà Nội bước vào môn thi đầu tiên kỳ tuyển sinh lớp 10 THPT -0
Các thí sinh xem lại danh sách phòng thi trước khi bước vào môn thi đầu tiên là môn Ngữ văn. 
Học sinh Hà Nội bước vào môn thi đầu tiên kỳ tuyển sinh lớp 10 THPT -0
Nhiều thí sinh tranh thủ ôn lại kiến thức trước khi bước vào phòng thi. 
Học sinh Hà Nội bước vào môn thi đầu tiên kỳ tuyển sinh lớp 10 THPT -0
Tại điểm thi THPT Việt Đức, học sinh để đồ tư trang cá nhân bên ngoài, cách phòng thi 25m theo quy chế mới. 
Học sinh Hà Nội bước vào môn thi đầu tiên kỳ tuyển sinh lớp 10 THPT -0
7 giờ đúng, các thí sinh đã tập trung đông đủ trước cửa phòng thi.  
Học sinh Hà Nội bước vào môn thi đầu tiên kỳ tuyển sinh lớp 10 THPT -0
Đề thi được niêm phong chuẩn bị được đưa đến các phòng thi. 
Học sinh Hà Nội bước vào môn thi đầu tiên kỳ tuyển sinh lớp 10 THPT -0
Giám thị kiểm tra danh sách gọi các thí sinh vào phòng thi.  
Học sinh Hà Nội bước vào môn thi đầu tiên kỳ tuyển sinh lớp 10 THPT -0
Các giám thị phát giấy nháp và giấy thi cho các thí sinh trước giờ thi tại điểm thi trường THPT Việt Đức. 
Học sinh Hà Nội bước vào môn thi đầu tiên kỳ tuyển sinh lớp 10 THPT -0
Các thí sinh chuẩn bị bước vào môn thi Ngữ văn với thời gian 120 phút.
Học sinh Hà Nội bước vào môn thi đầu tiên kỳ tuyển sinh lớp 10 THPT -0
Các thí sinh chuẩn bị bước vào môn thi đầu tiên..