(Ảnh minh họa: Reuters)

Ngày càng khó để tin rằng "Facebook về cơ bản là một điều tốt đẹp cho xã hội"

Tại thời điểm này, việc những nền tảng mạng xã hội như Facebook có thể gây ra những tác động tiêu cực đến xã hội đã không còn là điều gì đáng ngạc nhiên. Trong nhiều năm qua, các nhà báo, chính trị gia, nhà khoa học xã hội, và thậm chí cả các nhà sinh vật học và sinh thái học đã bày tỏ lo ngại về ảnh hưởng của Facebook đối với hạnh phúc chung của toàn xã hội.