Ảnh minh họa. (Nguồn: Báo Điện tử Chính phủ)

Khẩn trương hoàn thiện các hệ thống, bảo đảm cấp “hộ chiếu vaccine”

Bộ Y tế vừa có công văn gửi Bộ Thông tin và Truyền thông về việc triển khai cấp “hộ chiếu vaccine” cho người dân. Theo Bộ Y tế, từ ngày 15/2 đến 18/2, Cục Công nghệ thông tin (Bộ Y tế) đã làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông, Tập đoàn Viettel xem xét, đánh giá chức năng ký số và đã kết luận đến thời điểm hiện tại, chức năng chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra, chưa thể triển khai thử nghiệm như kế hoạch.