HNX và HoSE công bố lợi nhuận sau thuế 2020 tăng mạnh

NDO -

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và TP Hồ Chí Minh (HoSE) vừa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020, theo đó ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng mạnh lần lượt là hơn 28% và hơn 45%.

(Ảnh minh họa: tapchitaichinh.vn)
(Ảnh minh họa: tapchitaichinh.vn)

Theo Báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán năm 2020 của HNX, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đạt hơn 732 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 32% so với năm 2019.

Trong cơ cấu doanh thu của HNX, dịch vụ giao dịch chứng khoán chiếm tỷ trọng lớn nhất với 637,08 tỷ đồng, tăng 37,5% so với năm trước. Tiếp đến là doanh thu thu phí đấu thầu, đấu giá là 47,99 tỷ đồng, tăng 0,8%. Đóng góp thứ ba về doanh thu là mảng cung cấp thông tin, đây là mảng mang về cho HNX 32,01 tỷ đồng doanh thu trong năm 2020, tăng gần 20,0%...

Lợi nhuận gộp 2020 của HNX  ở mức 637,11 tỷ đồng tăng 37% so với năm 2019 (464 tỷ). Biên lợi nhuận gộp tăng từ 83,7% của năm 2019 lên 87,0% trong 2020.

Kết quả, HNX báo lãi sau thuế năm 2020 hơn 399 tỷ đồng, tăng 28,29% so với 2019.

HNX và HoSE công bố lợi nhuận sau thuế 2020 tăng mạnh -0
 Kết quả kinh doanh 2020 đã được kiểm toán của HNX. (Ảnh cắt từ BCTC)

Còn với Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh, doanh thu thuần năm 2020 của HoSE tăng 39,1% so với năm trước lên 992,88 tỷ đồng. Trong đó, dịch vụ giao dịch chứng khoán đóng góp lớn nhất với 873,36 tỷ đồng, tăng 44,9% và chiếm tỷ trọng 87,9% doanh thu.

Đứng thứ hai và thứ ba là Doanh thu hoạt động cung cấp dịch vụ và Doanh thu khác về hoạt động nghiệp vụ với doanh thu ghi nhận lần lượt là 79,42 tỷ đồng (tăng 14,3%) và 25,22 tỷ đồng (giảm 7,3%).

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2020 của HoSE ghi nhận mức tăng mạnh 44,17% lên 924,06 tỷ đồng.

Theo đó, HoSE báo lãi sau thuế năm 2020 hơn 552,84 tỷ đồng, tăng 45,84% so với 2019.

HNX và HoSE công bố lợi nhuận sau thuế 2020 tăng mạnh -0
Chi tiết Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của HoSE. (Ảnh cắt từ BCTC)