Hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Phó Chủ tịch nước Lào Pany Yathotou

NDO -

Chiều 26/4, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp xã giao đồng chí Pany Yathotou, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, đang thăm chính thức Việt Nam.

Hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Phó Chủ tịch nước Lào Pany Yathotou
Hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Phó Chủ tịch nước Lào Pany Yathotou -0
 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón Phó Chủ tịch nước Lào Pany Yathotou tại Nhà Quốc hội.
Hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Phó Chủ tịch nước Lào Pany Yathotou -0
 Phó Chủ tịch nước Lào Pany Yathotou với các đại biểu Việt Nam tại lễ đón.
Hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Phó Chủ tịch nước Lào Pany Yathotou -0
 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phó Chủ tịch nước Lào Pany Yathotou tại lễ đón.
Hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Phó Chủ tịch nước Lào Pany Yathotou -0
 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phó Chủ tịch nước Lào Pany Yathotou tại lễ đón.
Hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Phó Chủ tịch nước Lào Pany Yathotou -0
 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phó Chủ tịch nước Lào Pany Yathotou tại buổi tiếp.
Hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Phó Chủ tịch nước Lào Pany Yathotou -0
 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi tiếp Phó Chủ tịch nước Lào Pany Yathotou.
Hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Phó Chủ tịch nước Lào Pany Yathotou -0
 Quang cảnh buổi tiếp.
Hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Phó Chủ tịch nước Lào Pany Yathotou -0
 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phó Chủ tịch nước Lào Pany Yathotou cùng các đại biểu tại buổi tiếp.