Học sinh đến tìm hiểu thông tin tuyển sinh tại gian tư vấn Trường đại học Phenikaa.

Phân luồng thí sinh thanh toán trực tuyến tránh quá tải

Ngày 23/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, để việc thực hiện thủ tục thanh toán trực tuyến của thí sinh được an toàn, thuận lợi, tránh hiện tượng quá tải do quá trình xác thực thông tin có thể mất nhiều thời gian trên hệ thống, Bộ Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh phân luồng lịch thí sinh thực hiện thanh toán trực tuyến trên Hệ thống tuyển sinh như sau:
Thí sinh tại mùa thi năm 2021. (Ảnh: THUỶ NGUYÊN)

Đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học không giới hạn số lần từ ngày 22/7 đến 20/8

Trong thời gian từ ngày 22/7 đến 17 giờ ngày 20/8, thí sinh đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển (NVXT) không giới hạn số lần. Việc đăng ký NVXT phải thực hiện theo hình thức trực tuyến trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung hoặc trên Cổng dịch vụ công quốc gia.