Ðộc giả trẻ xếp hàng ủng hộ bộ truyện "Long thần tướng".

Tạo dựng hệ sinh thái truyện tranh Việt Nam

 Thời gian qua, dù đã có một số truyện tranh "made in Việt Nam" thu hút sự chú ý của cộng đồng thì trên thực tế, những thành quả này vẫn chưa tương xứng với nhu cầu, tiềm năng vốn có của loại hình. Chính vì thế, để phát triển truyện tranh Việt Nam trở thành một lĩnh vực của công nghiệp hình ảnh với các sản phẩm thuần Việt giàu bản sắc, rất cần các biện pháp thúc đẩy, hỗ trợ kịp thời, trong đó sự hỗ trợ của một hệ sinh thái mang tính khơi mở và quan trọng.