Góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đầu tư xây dựng cơ bản, Luật Nhà ở, Luật Ðất đai

ND - Ngày 10-4, tại Hải Dương, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội họp phiên toàn thể lần thứ 6. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Ðức Kiên dự và chỉ đạo hội nghị.

Nội dung của phiên họp lần này, Ủy ban Kinh tế Quốc hội muốn tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu, các bộ, ban, ngành về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đầu tư xây dựng cơ bản, Ðiều 126 của Luật Nhà ở và Ðiều 121 của Luật Ðất đai năm 2003.

Các đại biểu đều thống nhất việc sửa đổi một số điều của các luật trên là cần thiết, nhằm khắc phục những bất cập của các luật với thực tiễn. Ðối với các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản cần sửa đổi, bổ sung nhiều vấn đề liên quan đến quá trình đầu tư xây dựng cơ bản từ khâu chuẩn bị đầu tư đến thực hiện các dự án, để hình thành và tái tạo tài sản cố định đang là trở ngại, vướng mắc nhất trong thực tế hoạt động đầu tư hiện nay. Vì vậy, nội dung sửa đổi các luật liên quan đầu tư xây dựng cơ bản lần này chủ yếu tập trung sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật nêu trên nhằm xử lý những vấn đề vướng mắc và bức xúc nhất trong hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản, nhất là những vấn đề liên quan  trình tự và thủ tục đầu tư. Ðối với Ðiều 126 của Luật Nhà ở và Ðiều 121 của Luật Ðất đai, các đại biểu cũng đề nghị cần sửa đổi. Nội dung sửa đổi các luật này sẽ quy định cụ thể và mở rộng hơn về đối tượng và điều kiện được sở hữu nhà tại Việt Nam của người Việt Nam định cư ở nước ngoài; người Việt Nam định cư tại nước ngoài sẽ có thêm hai quyền về sử dụng đất ở gắn với nhà ở, nhưng so với công dân Việt Nam ở trong nước thì đối tượng này bị hạn chế hơn về quyền góp vốn và quyền bảo lãnh bằng tài sản là nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất. Việc sửa đổi, bổ sung Ðiều 126 của Luật Nhà ở và Ðiều 121 của Luật Ðất đai năm 2003 nhằm khuyến khích kiều bào tham gia xây dựng đất nước.

Trên cơ sở góp ý của các đại biểu tại phiên họp toàn thể lần này, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội sẽ có văn bản gửi cơ quan soạn thảo luật bổ sung, chỉnh sửa một số điều của các luật liên quan đầu tư xây dựng cơ bản, Luật Nhà ở, Luật Ðất đai năm 2003, để trình kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XII, thông qua trong thời gian tới đây.