Ảnh minh họa.

Chủ động ứng phó vùng áp thấp, gió mùa Tây Nam và áp thấp nhiệt đới

Chiều 5/7, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đã ra công điện đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Cà Mau và các Bộ, ngành liên quan, chủ động ứng phó với diễn biến vùng áp thấp, gió mùa Tây Nam và áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông.