Giao ban cụm thi đua khu vực miền trung-Tây Nguyên của Ủy ban kiểm tra Trung ương

NDO - Ngày 29/3, tại Đà Nẵng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban Cụm Thi đua khu vực miền trung - Tây Nguyên, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát quý I/2023 và triển khai nhiệm vụ công tác quý II.
0:00 / 0:00
0:00
Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát của Đảng khu vực miền trung- Tây Nguyên.
Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát của Đảng khu vực miền trung- Tây Nguyên.

Hơn 100 đại biểu là lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, thành viên Ủy ban kiểm tra Trung ương phụ trách địa bàn, lãnh đạo Thường trực Tỉnh ủy, Thành ủy và Ủy ban Kiểm tra 9 tỉnh miền trung từ Quảng Bình đến Khánh Hòa, 3 tỉnh Tây Nguyên gồm Gia Lai, Kon Tum, Đắc Lắc và Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu 5.

Báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khẳng định: Trong quý I, các tổ chức Đảng và Ủy ban Kiểm tra Đảng các cấp đã tập trung thực hiện nội dung kiểm tra 180 tổ chức Đảng và 1330 đảng viên có dấu hiệu vi phạm, trong việc chấp hành quy chế làm việc, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; Vi phạm quy định về những điều Đảng viên không được làm; Việc giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; Thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý trong thực hiện chế độ công tác, quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản, mua sắm thiết bị công nghệ thông tin, y tế, giáo dục…

Các tổ chức Đảng có thẩm quyền đã kịp thời xem xét, xử lý kỷ luật, đảm bảo về phương châm, nguyên tắc, quy trình thủ tục, qua đó có tác dụng phòng ngừa răn đe, giáo dục đảng viên. Góp phần nâng cao chất lượng của cán bộ đảng viên, giữ nghiêm kỷ cương kỷ luật của Đảng, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình.

Về nhiệm vụ trong quý II/2023, các cấp ủy tổ chức Đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp trong khu vực tiếp tục triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm đã xác định từ đầu năm. Trước hết là tiếp tục quán triệt các văn bản mới của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy trình về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra phù hợp với các quy định hướng dẫn của Trung ương.

Ủy ban kiểm tra các cấp cần tham mưu cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các hướng dẫn của Trung ương và của cấp ủy cấp mình về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Triển khai thực hiện có chất lượng hiệu quả các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023. Rà soát, bổ sung đối tượng và nội dung kiểm tra theo chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị và Ban Bí thư năm 2023.

Triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của Ủy Ban kiểm tra các cấp, trong đó tăng cường,chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, ra quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng, đảng viên. Tập trung kiểm tra vào các nhiệm vụ nhạy cảm, cấp thiết dễ nảy sinh tiêu cực, kiên quyết xử lý, xử lý kỷ luật nghiêm minh, kịp thời đối với các tổ chức Đảng, đảng viên có vi phạm.

Giải quyết dứt điểm đơn thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật Đảng. Tập trung vào giải quyết những vấn đề bức xúc của địa phương. Tiếp tục triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong điều tra, xử lý vụ việc, vụ án.

Tập trung kiểm tra, kết luận xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức Đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm trong các vụ việc vụ án, chuyển hồ sơ vi phạm đến cơ quan điều tra có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật. Hoàn thành việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm trong công tác phòng chống dịch và các văn bản chỉ đạo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tiếp tục chỉ đạo khắc phục những vi phạm, khuyết điểm được Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận. Rà soát, kiểm tra, xử lý các sai phạm có liên quan đến các dự án của tập đoàn FLC, các dự án, gói thầu của công ty AIC và các đơn vị thành viên theo chỉ đạo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tiếp tục kiểm tra, giám sát, xác minh thu nhập, tài sản của đảng viên theo quy định.

Khẩn trương củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy Ủy ban Kiểm tra các cấp, luân chuyển thành viên Ủy ban Kiểm tra các cấp sang công tác các cấp, các ngành theo Kết luận 34 ngày 8/4/2022 của Bộ Chính trị.

Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền, công khai kết quả giám sát, thi hành kỷ luật Đảng góp phần giáo dục, cảnh tỉnh, răn đe… để ngăn ngừa vi phạm. Tổ chức tập huấn cho các cán bộ kiểm tra các cấp.