Hàng trăm ngư dân được cung cấp các thông tin cần thiết tại buổi tuyên truyền.

Nâng cao kỹ năng xử lý sự cố trên biển cho ngư dân, giảm rác thải nhựa

Hàng trăm ngư dân tại huyện đảo Phú Quốc, Kiên Giang đã được cung cấp các kiến thức về pháp luật trong hoạt động đánh bắt trên biển, các kỹ năng xử lý sự cố khi gặp tai nạn và cùng chung tay hướng tới giảm lượng rác thải nhựa tại vùng biển này.