Hai diễn giả giao lưu cùng độc giả tại buổi ra mắt sách.

Trò chuyện về nghề viết qua tiểu thuyết “Dựa trên một câu chuyện có thật”

Trong buổi giới thiệu cuốn sách “Dựa trên một câu chuyện có thật” của nữ nhà văn Delphine de Vigan, trong khuôn khổ Những ngày Văn học châu Âu tại Việt Nam, nhà nghiên cứu, Tiến sĩ văn học Mai Anh Tuấn và nhà văn Hiền Trang đã chia sẻ những câu chuyện, quan điểm về công việc của người cầm bút.