Dự kiến Chương trình phiên họp thứ bảy của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Từ ngày 18/1 đến 19/1, phiên họp thứ bảy của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra tại phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Chủ tịch Quốc hội Vương Ðình Huệ dự, phát biểu khai mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

Phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sáng 31/12/2021. Ảnh: Duy Linh
Phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sáng 31/12/2021. Ảnh: Duy Linh

Theo Chương trình dự kiến, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến về những nội dung sau:

1. Về công tác xây dựng pháp luật: Cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi). Xem xét đề nghị bổ sung dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm mô hình tổ chức lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022. Xem xét, quyết định việc thực hiện trang phục xét xử của Hội thẩm nhân dân.

2. Về các vấn đề kinh tế-xã hội: Cho ý kiến việc bổ sung kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài từ số vốn chưa phân bổ và điều chỉnh, dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho danh mục dự án của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương (đợt 2).

3. Về công tác giám sát: Xem xét báo cáo công tác dân nguyện tháng 12/2021 của Quốc hội.

4. Về các nội dung khác: Cho ý kiến về tổng kết kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV. Xem xét Ðề án sắp xếp cơ cấu tổ chức bên trong và biên chế của Văn phòng Quốc hội.