Tập đoàn ADM trao bảng tượng trưng tài trợ kinh phí cho hộ nghèo nông thôn Sóc Trăng được tiếp cập nước sạch.

Thêm hơn 1.000 hộ nghèo ở Sóc Trăng được hỗ trợ nước sạch

Ngày 8/7, Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) hợp tác với Ủy ban nhân dân huyện Kế Sách và thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng hỗ trợ cho hơn 1.000 hộ dân nông thôn nghèo được tiếp cận nước sạch. Tổng giá trị tài trợ hơn 1 tỷ đồng từ tập đoàn ADM Dinh dưỡng vật nuôi Việt Nam.