Đồng Nai: Yêu cầu 4 công ty FDI tạm ngưng chăn nuôi gia công với 328 trang trại

NDO - Liên quan vụ hơn 300 cơ sở chăn nuôi gia công chưa có thủ tục về môi trường, ngày 20/9, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai đã có văn bản gửi đến 4 công ty FDI về việc tạm ngưng hoạt động chăn nuôi gia công.
0:00 / 0:00
0:00
Hồ xử lý nước thải của một trang trại chăn nuôi lợn tại Đồng Nai.
Hồ xử lý nước thải của một trang trại chăn nuôi lợn tại Đồng Nai.

Trong văn bản, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai yêu cầu, Công ty trách nhiệm hữu hạn CJ Vina Argi - Chi nhánh Đồng Nai; Công ty cổ phần C.P. Việt Nam, Công ty trách nhiệm hữu hạn Japfa Comfeed Việt Nam và Công ty trách nhiệm hữu hạn Sunjin Vina tạm ngưng hoạt động chăn nuôi gia công tại 328 trại chăn nuôi chưa có thủ tục về môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Sau hơn 4 tháng tiến hành tổng kiểm tra các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn, qua rà soát hồ sơ, kiểm tra thực tế của các địa phương cho thấy, trong số 4 công ty có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) nêu trên, Công ty trách nhiệm hữu hạn CJ Vina Argi - Chi nhánh Đồng Nai có hợp đồng nuôi gia công nhiều nhất với 250 cơ sở. Tiếp theo là Công ty cổ phần C.P. Việt Nam 46 cơ sở; Công ty trách nhiệm hữu hạn Japfa Comfeed Việt Nam 13 cơ sở và Công ty trách nhiệm hữu hạn Sunjin Vina 19 cơ sở.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai yêu cầu các công ty trên tạm ngưng hoạt động chăn nuôi gia công tại trang trại của các cơ sở, hộ chăn nuôi chưa được cấp giấy phép môi trường, xác nhận đăng ký môi trường của cơ quan có thẩm quyền. Việc thả đàn chăn nuôi chỉ được tiếp tục sau khi các chủ cơ sở, hộ gia đình bổ sung thực hiện thủ tục môi trường.

Văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai cũng yêu cầu các công ty phối hợp chính quyền địa phương rà soát các quy định pháp luật về điều kiện môi trường trong chăn nuôi. Trong trường hợp các trang trại không đủ điều kiện để cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường, xác nhận đăng ký môi trường thì chấm dứt việc nuôi gia công.

Yêu cầu các công ty trên báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai trước ngày 30/9/2023.

Trước đó, như Báo Nhân Dân thông tin, ngày 19/9, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Long Khánh về việc kiểm tra, xử lý 328 trại chăn nuôi lợn, gà có hợp đồng nuôi gia công cho 4 công ty chưa có thủ tục về môi trường.

Theo đó, qua rà soát hồ sơ, kiểm tra thực tế của các địa phương trong 4 tháng tiến hành tổng kiểm tra các cơ sở chăn nuôi chấp hành các quy định về môi trường trên địa bàn theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, có 328 cơ sở chăn nuôi tại 10 huyện, thành phố có hợp đồng nuôi gia công cho 4 công ty trên nhưng chưa được cấp thủ tục về môi trường.