Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình

NDO -

Sáng 22-10, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình khóa 22, nhiệm kỳ 2020-2025, thông báo kết quả bầu cử Ban Thường vụ (BTV), các chức danh: Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra (UBKT), Chủ nhiệm UBKT khóa 22, nhiệm kỳ 2020-2025 của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình khóa 22, nhiệm kỳ 2020-2025.
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình khóa 22, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó,  BTV Tỉnh ủy Ninh Bình có 15 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên T.Ư Đảng, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình. Đồng chí Trần Hồng Quảng và đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình.

UBKT Tỉnh ủy Ninh Bình gồm có 11 đồng chí. Đồng chí Tô Văn Từ được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Ninh Bình.

Trong sáng nay, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ 22 đã tiến hành bầu 19 đại biểu chính thức và đại biểu dự khuyết bảo đảm tiêu chuẩn dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Trước đó, Bộ Chính trị  đã điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà sinh năm 1970, tại thành phố Ninh Bình (Ninh Bình), trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ tâm lý học, trình độ lý luận chính trị: Cử nhân.

Đại hội sẽ bế mạc vào chiều cùng ngày.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ 22

Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng