Đồng chí Nguyễn Đức Thanh tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận

NDO -

Chiều 27-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận đã bầu ra Ban Chấp hành khóa 14, nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm 47 đồng chí.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên T.Ư Đảng, tái đắc cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận, nhiệm kỳ 2020-2025.
Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên T.Ư Đảng, tái đắc cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận đã bầu ra Ban Thường vụ, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 15 đồng chí; Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy, 10 đồng chí; các chức danh Bí thư, Phó Bí thư và Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa 13, nhiệm kỳ 2015-2020, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tái đắc cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận -0
Các đại biểu dự Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đồng chí: Phạm Văn Hậu; Trần Quốc Nam được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận.

Đồng chí Nguyễn Thanh được bầu giữ chức Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Ninh Thuận khóa 14, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã bầu 15 đại biểu chính thức và một đại biểu dự khuyết để đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc.

Tóm tắt tiểu sử đồng chí Nguyễn Đức Thanh

- Ngày sinh: 3-7-1962; Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Xã Trung Tiết, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

- Ngày được tuyển dụng làm cán bộ, công chức: 1-8-1984.

- Ngày vào Đảng: 25-2-1989; Ngày chính thức: 25-2-1990.

- Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân ngành Toán.       

- Lý luận chính trị: Cao cấp.

- Ngoại ngữ: Anh C.

- Ủy viên T.Ư Đảng khóa XII.

- Đại biểu Quốc hội khóa XIII.

Tóm tắt quá trình công tác

8/1984-12/1986: Giảng viên đại học; Trưởng Bộ môn Toán - Khoa học cơ bản, Trường đại học Kinh tế - Kỹ thuật Cửu Long - Đồng Tháp

1/1987-7/1994: Chuyên viên; Phó phòng Kế hoạch; Thị ủy viên - Trưởng phòng Kinh tế thị xã Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

8/1994-6/2004: Phó Chánh Văn phòng; Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Ninh Thuận

7/2004-4/2008: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Thuận

5/2008-10/2010: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận

11/2010-5/2011: Phó Bí thư Tỉnh ủy phụ trách xây dựng tổ chức cơ sở Đảng - Tỉnh ủy Ninh Thuận

6/2011- 5/2014: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Ninh Thuận

6/2014- 2020: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành T.Ư Đảng.

Tháng 10-2020, tái đắc cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng