Đồng chí Hoàng Duy Chinh được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn

NDO -

Sáng 28-10, tại phiên làm việc toàn thể của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn, nhiệm kỳ 2020-2025 công bố kết quả của Hội nghị lần thứ nhất diễn ra chiều tối 27-10.

Đồng chí Hoàng Duy Chinh, tân Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn khóa 12, nhiệm kỳ 2020-2025.
Đồng chí Hoàng Duy Chinh, tân Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn khóa 12, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 47 đồng chí, đã bầu 13 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy (bầu khuyết hai và sẽ kiện toàn sau), bầu Bí thư Tỉnh ủy, một Phó Bí thư Tỉnh ủy và các Ủy viên Ủy ban Kiểm tra (UBKT), Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.

Với sự tín nhiệm cao, đồng chí Hoàng Duy Chinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa 11, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, được Ban Chấp hành bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa 12, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 12 đã bầu đồng chí: Phương Thị Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh giữ chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn khóa 12, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn khóa 12 cũng đã bầu 11 Ủy viên UBKT Tỉnh ủy. Đồng chí Lê Dược Trung được tín nhiệm tái cử giữ chức vụ Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy khóa 12, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội cũng bầu 16 đại biểu chính thức đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Đồng chí Hoàng Duy Chinh, sinh năm 1968, quê quán: xã Nam Cường, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Đồng chí vào đảng ngày 7-2-1995.

Tóm tắt quá trình công tác của đồng chí Hoàng Duy Chinh:

- Từ tháng 7-1993 đến tháng 7-1996: Cán bộ Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Thái.

- Từ tháng 8-1996 đến tháng 12-1996: Phó Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Thái.

- Từ tháng 1-1997 đến tháng 5-1997: Phó Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

- Từ tháng 6-1997 đến tháng 8-1999: Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

- Từ tháng 9-1999 đến 12-2000: Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Kạn.

- Từ tháng 1-2001 đến tháng 8-2002: Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Kạn.

- Từ tháng 9-2002 đến tháng 9-2005: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Na Rì, tỉnh Bắc Kạn.

- Từ tháng 10-2005 đến tháng 12-2005: Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Kạn.

- Từ tháng 1-2006 đến tháng 8-2006: Phó Giám đốc Phụ trách Sở Nội vụ Bắc Kạn.

- Từ tháng 9-2006 đến tháng 6-2007: Giám đốc Sở Nội vụ Bắc Kạn.

- Từ tháng 7-2007 đến tháng 9-2010: Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

- Từ tháng 10-2010 đến tháng 7-2013: Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

- Từ tháng 8-2013 đến tháng 12-2013: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn.

- Từ tháng 1-2014 đến tháng 9-2014: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn.

- Từ tháng 10-2014 đến tháng 9-2015: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn.

- Từ tháng 10-2015 đến tháng 7-2016: Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn.

- Từ tháng 8-2016 đến tháng 4-2019: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Bắc Kạn.

- Từ tháng 5-2019 đến trước khi được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Bắc Kạn.

Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng