Một khu du lịch tại TP Phú Quốc.

Từ ngày 20/11, thành phố Phú Quốc thí điểm đón khách du lịch quốc tế

Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý cho tỉnh Kiên Giang cùng 3 địa phương khác là Đà Nẵng, Quảng Ninh, Khánh Hòa thí điểm đón khách du lịch quốc tế sử dụng hộ chiếu vaccine. Tại Kiên Giang việc thí điểm đón khách du lịch quốc tế sử dụng hộ chiếu vaccine sẽ được thực hiện tại TP Phú Quốc, thời gian thực hiện từ ngày 20/11.