Đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy và đoàn viên, hội viên thanh niên Hà Nam

NDO -

Ngày 17/11, Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với cán bộ đoàn, hội và đoàn viên, hội viên, thanh niên năm 2021 bằng hình thức trực tuyến từ tỉnh đến các huyện, thị xã, thành phố. 

Đại diện cán bộ và đoàn viên dự hội nghị đặt câu hỏi với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh.
Đại diện cán bộ và đoàn viên dự hội nghị đặt câu hỏi với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam khẳng định: Đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên là hoạt động có ý nghĩa rất quan trọng. Là dịp để cấp ủy, chính quyền trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những ý kiến, kiến nghị của cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên trong quá trình thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhất là các chủ trương, chính sách liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên, thanh niên.

Sau phần gợi mở của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh, nhiều đoàn viên, hội viên, thanh niên đã nêu câu hỏi, bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của thế hệ trẻ, tập trung vào các vấn đề: Lao động - việc làm; hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp, lập nghiệp; những tác động của dịch Covid-19 đến thanh niên; công tác giáo dục, phát triển kỹ năng, thể chất, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh thiếu nhi; công tác xây dựng tổ chức Đoàn, Hội, hoạt động góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; những chế độ chính sách đối với cán bộ Đoàn, Hội...

Những ý kiến của cán bộ, đoàn viên thành niên đưa ra tại buổi đối thoại đã được đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam tiếp thu, trả lời  đồng thời giao các đơn vị chức năng giải đáp. Đó là các vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách giúp đoàn viên, thanh niên được tiếp cận vay vốn để khởi nghiệp, lập nghiệp; giải quyết đầu ra cho sản phẩm; cơ chế thu hút nhân tài, tạo việc làm cho học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất trong các mô hình kinh tế của đoàn viên, thanh niên.

Các nội dung về phòng ngừa an ninh phi truyền thống; xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm về an ninh mạng, tội phạm thanh thiếu niên; tạo sân chơi, xây dựng thiết chế văn hóa cho thanh thiếu nhi được phát triển sở trường, thể chất; quan tâm đối tượng là quần chúng ưu tú để kết nạp vào đảng; việc bố trí, luân chuyển công tác cho cán bộ đoàn đã hết tuổi... 

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Lê Thị Thủy đề nghị các cấp bộ Đoàn, Hội, các bạn đoàn viên, hội viên, thanh niên trong tỉnh cần chủ động bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và Đoàn, Hội cấp trên thực hiện có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động do Trung ương Đoàn, tổ chức Hội cấp trên và địa phương phát động như: Thanh niên tình nguyện, Thanh niên lập nghiệp; Tuổi trẻ sáng vào Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc; Thanh niên với phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh hình nguyện tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nhất là phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”...

Quan tâm chăm lo xây dựng củng cố tổ chức đoàn, hội thật sự vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị và tổ chức, hành động thực sự trở thành đội quân dự bị tin cậy của Đảng. Mở rộng tập hợp, đoàn kết thanh niên; chăm lo quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho thanh niên.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể các cấp trong tỉnh tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, chăm lo, tạo điều kiện để tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò của thanh niên trong tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.