Đội cơ động hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến tại nhà

Mới đây, mô hình đội cơ động hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến tại nhà đã được ra mắt tại phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, TP Hà Nội. Đây là việc làm cụ thể hóa đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ và đẩy mạnh tỷ lệ người dân thực hiện dịch vụ công bằng hình thức trực tuyến. Mô hình này đã giúp cho người dân trên địa bàn dễ dàng tiếp cận với cổng dịch vụ công trực tuyến Quốc gia, nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính của chính quyền địa phương thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin.

Đội cơ động hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến tại nhà