Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Thường vụ tỉnh Lai Châu

Sáng 26/8, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ tỉnh Lai Châu về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
0:00 / 0:00
0:00
Đoàn công tác của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu.
Đoàn công tác của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu.

Theo đánh giá của Đoàn công tác, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp của Lai Châu đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo, hoàn thành sớm việc quán triệt, triển khai học tập Nghị quyết Đại hội Đảng khóa XIII và Nghị quyết Đảng bộ các cấp với nhiều cách làm mới linh hoạt có tính sáng tạo. Xây dựng ban hành các nghị quyết chuyên đề, chỉ thị, kết luận, chương trình, kế hoạch, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội các cấp ngay trong năm đầu của nhiệm kỳ. Công tác tuyên truyền Nghị quyết được chú trọng triển khai với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng đối tượng, địa phương và tình hình dịch bệnh Covid-19. Các cấp ủy đã lãnh chỉ đạo thực hiện đầy đủ nghiêm túc hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ giải pháp nêu trong Nghị quyết Đại hội. Thường xuyên quan tâm nắm tình hình kịp thời, tháo gỡ khó khăn từ đó tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động trong cán bộ đảng viên và xã hội.

Tình hình kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng bước đầu đã có kết quả tích cực. Kinh tế tiếp tục phục hồi, phát triển, nhiều chỉ tiêu đạt khá, văn hóa xã hội có bước phát triển; kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, giáo dục, khoa học công nghệ, việc làm, an sinh xã hội được bảo đảm. Công tác quốc phòng, an ninh hoạt động đối ngoại được tăng cường, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm, hoạt động của HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc có nhiều đổi mới, sâu sát, cụ thể…

Bên cạnh đó, cũng còn những hạn chế như, sự phối hợp các cơ quan các lực lượng ở một số địa phương thiếu chặt chẽ, chất lượng hiệu quả chưa cao. Xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết ở một số tổ chức đảng nhất là cấp cơ sở còn chậm. Ở một số tổ chức đảng cơ sở, việc phân công tổ chức thực hiện còn chưa sát, chưa rõ trách nhiệm của các đồng chí trong cấp ủy. Việc thực hiện một số chỉ tiêu, nhiệm vụ của nghị quyết chưa cao; kim ngạch xuất khẩu đạt thấp, tính bền vững của một số tiêu chí trong xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới còn thấp. Xuất nhập khẩu thiếu ổn định, kết cấu hạ tầng kinh tế một số địa phương còn thiếu, chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế, giảm nghèo thiếu bền vững, tỷ lệ tái nghèo cao…

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác, tỉnh Lai Châu đã kiến nghị một số nội dung như: Đề nghị chính phủ đồng ý xem xét cho việc đầu tư sân bay Lai Châu theo hướng đối tác công tư. Hỗ trợ Lai Châu phát triển công nghiệp đất hiếm chế biến sâu với công nghệ cao. Tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án hầm Hoàng Liên. Phân bổ thêm nguồn ngân sách cho tỉnh ngoài nguồn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ các nguồn dự phòng ngân sách, tăng thu ngân sách. Giảm bớt thủ tục hành chính về thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025. Sớm ban hành Đề án thí điểm cho thuê môi trường rừng, nuôi trồng phát triển dược liệu dưới tán rừng. Quan tâm chỉ đạo sớm hoàn thiện việc nâng cấp hạ tầng cho cửa khẩu quốc tế Ma Lù Thàng…

Trước những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế và những ý kiến nghị của Lai Châu, Đoàn kiểm tra đã thống nhất kiến nghị Bộ Chính trị yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu tăng cường lãnh đạo chỉ đạo sớm khắc phục các hạn chế, khuyết điểm mà Đoàn đã chỉ ra. Tăng cường kiểm tra, giám sát chuyên đề về triển khai thực hiện Nghị quyết và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu; tăng cường chỉ đạo công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức…

Kiến nghị giao Ban Cán sự Đảng Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo bộ ngành nghiên cứu ưu tiên nguồn lực đầu tư cho các dự án công trình là động lực phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh ở địa bàn biên giới Lai Châu. Quan tâm nguồn lực phát triển giao thông đường bộ liên vùng khu vực Tây Bắc. Xem xét tiếp thu các ý kiến kiến nghị của tỉnh và chỉ đạo các bộ ngành liên quan xử lý theo thẩm quyền…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đánh giá cao kết quả mà đoàn công tác làm việc trong hơn một tháng thông qua dự thảo báo cáo cũng như những kết quả mà Đảng bộ nhân dân các dân tộc Lai Châu đã đạt được sau hơn một năm thực hiện triển khai Nghị quyết Đại hội đảng lần thứ XIII của Đảng.

Phó Thủ tướng đánh giá Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu thực hiện nghiêm túc quyết định kiểm tra của đoàn kiểm tra. Cung cấp đầy đủ hồ sơ theo quy định, cử đầy đủ thành phần tham gia các buổi làm việc, bám sát được lịch, bảo đảm việc kiểm tra.

Công tác các mặt lĩnh vực qua đánh giá hơn một năm cho thấy việc triển khai thực hiện nhanh chóng toàn diện. Mặc dù xuất phát điểm của tỉnh còn khó khăn song tốc độ phát triển hồi phục kinh tế rất ấn tượng. Nhiều chỉ số cải cách hành chính tăng bậc tích cực…

Từ những hạn chế mà đoàn công tác nêu trong dự thảo báo cáo, Phó Thủ tướng đề nghị Ban Thường vụ tỉnh Lai Châu hết sức quan tâm đến các khuyết điểm, hạn chế, đánh giá kỹ nguyên nhân thông qua đó khắc phục những tồn tại, thực hiện tốt các mục tiêu mà Đại hội đề ra.