Quang cảnh phiên toàn thể Diễn đàn phát triển bền vững đô thị Việt Nam, ngày 17/6.

Phát triển đô thị bền vững theo hướng xanh, thông minh, thích ứng biến đổi khí hậu

Ngày 17/6, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan tổ chức Phiên toàn thể Diễn đàn phát triển bền vững đô thị Việt Nam với chủ đề “Phát triển đô thị bền vững theo hướng đô thị xanh, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai và dịch bệnh”.