Di sản Xòe Thái - Tự hào và trách nhiệm bảo tồn

Nghệ thuật Xòe Thái được UNESCO vinh danh, có lẽ những người vui mừng nhất là các nghệ nhân dân tộc Thái ở Việt Nam, bởi thành quả ngày hôm nay có sự đóng góp công sức không hề nhỏ của họ. Bên cạnh niềm vui niềm tự hào thì họ còn có thêm phần trách nhiệm với việc bảo tồn, gìn giữ và trao truyền giá trị văn hóa cho thế hệ mai sau.