Huyện Quảng Ninh nhận Bằng công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ.

Đón bằng công nhận Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia lễ hội đua thuyền truyền thống sông Nhật Lệ

Kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, sáng 1/9, tại Di tích lịch sử bến phà Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình tổ chức lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ và đón nhận bằng công nhận lễ hội này là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.