Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.

Điện Biên cần tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông

Sáng 22/1, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đề nghị Điện Biên cần quan tâm đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, bảo đảm kết nối các địa phương, cửa khẩu, vùng kinh tế trọng điểm; tạo động lực mạnh mẽ thu hút các nhà đầu tư.