Đạo nhái ý tưởng

Hiện nay đạo nhái ý tưởng là một vấn đề nhức nhối trong xã hội Việt Nam không chỉ với các ngành sáng tạo nghệ thuật mà ở trong mọi lĩnh vực, lý do cho sự đạo nhái với một số người đưa ra là chạy theo xu hướng, chạy theo trào lưu hay là mua có bạn bán có phường.
0:00 / 0:00
0:00

Tuy nhiên, trong thực tế đạo nhái dù có ở đâu thì cũng không thể ngụy biện hay được chấp nhận, bởi việc đạo nhái ý tưởng ngoài việc xâm phạm nghiêm trọng sáng tác cá nhân thì nó còn tạo ra sự nhàm chán đơn điệu khi có quá nhiều sản phẩm nghệ thuật na ná giống nhau.