Đảng bộ Agribank Đắk Lắk hoàn thành Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025

Sáng 14/9, Đảng ủy Agribank tỉnh Đắk Lắk cho biết, đến nay đơn vị đã hoàn thành công tác tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025, sớm 5 ngày so thời gian quy định của đảng ủy cấp trên.
0:00 / 0:00
0:00
Chi bộ Kế toán-Ngân quỹ, 1 trong 17 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Agribank tỉnh Đắk Lắk tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2025.
Chi bộ Kế toán-Ngân quỹ, 1 trong 17 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Agribank tỉnh Đắk Lắk tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2025.

Đảng bộ Agribank tỉnh Đắk Lắk trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk, có 17 chi bộ trực thuộc.

Theo đánh giá của Ban Chấp hành Đảng ủy về kết quả đại hội các chi bộ cho thấy, các chi bộ đã xây dựng báo cáo chính trị tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022; đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2022-2025; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2022 sát với thực tế và yêu cầu lãnh đạo của chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025, thể hiện sự nghiêm túc, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng trong tình hình mới.

Đảng bộ Agribank Đắk Lắk hoàn thành Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025 ảnh 1

Lãnh đạo Đảng ủy Agribank tỉnh Đắk Lắk tặng hoa chúc mừng Chi bộ Kế toán-Ngân quỹ tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 -2025 thành công tốt đẹp.

Về công tác nhân sự Đại hội, tổng số cấp ủy được bầu tại Đại hội là 25 đồng chí; trong đó, số cấp ủy tái cử có 22 đồng chí, chiếm 88%, số mới trúng cử cấp ủy lần đầu có 3 đồng chí, chiếm 12%. Nữ có 10 đồng chí, chiếm 40%, đảng viên tham gia cấp ủy có độ tuổi dưới 35 tuổi có 3 đồng chí, chiếm tỷ lệ 12%, độ tuổi trung bình 41 tuổi.

Về trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ: Tốt nghiệp trung học phổ thông 25/25 đồng chí, đạt tỷ lệ 100%; tốt nghiệp đại học 18 đồng chí, đạt tỷ lệ 68%; Thạc sĩ 8 đồng chí, đạt tỷ lệ 32%,

Đảng bộ Agribank Đắk Lắk là một trong số các đảng bộ cơ sở có số lượng chi bộ trực thuộc cũng như số lượng đảng viên đông nhất trong số các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk.

Trong những năm qua, Đảng bộ Agribank tỉnh Đắk Lắk luôn chú trọng công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức; không ngừng nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.

Cụ thể, đơn vị đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu về xây dựng Đảng trên tất cả các mặt, như: Xây dựng Đảng về mặt tư tưởng, chính trị, Đảng bộ đã nghiêm túc thực hiện và luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên là điều cốt lõi, làm cho mỗi đảng viên nhận thức và chấp hành đúng đắn đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Cam kết đấu tranh phòng, chống những, biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Chống tư tưởng cục bộ, bè phái gây mất đoàn kết nội bộ.

Triển khai đầy đủ, kịp thời đến cán bộ, đảng viên các chủ trương, Nghị quyết, văn bản của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tuyên truyền kết quả thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và quán triệt học tập các Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Hằng năm, qua các kỳ kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên, Đảng bộ Agribank tỉnh Đắk Lắk luôn được Đảng ủy cấp trên ghi nhận đánh giá cao.

Kết quả, năm 2017 và 2018 hoàn thành tốt nhiệm vụ; từ năm 2019 đến 2021 đạt danh hiệu Tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cá nhân đồng chí Bí thư Đảng ủy vinh dự được nhận danh hiệu Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền 2017-2022.

Cùng với đó, Đảng bộ Agribank tỉnh Đắk Lắk luôn quan tâm đến công tác lãnh đạo các tổ chức đoàn thể quần chúng như Công đoàn, Đoàn thanh niên, nhờ đó hàng năm qua đánh giá xếp loại Công đoàn cơ sở và Đoàn cơ sở Agribank tỉnh Đắk Lắk đều đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tổ chức đoàn thể trong sạch vững mạnh.