Một trong số 9 cá thể gấu trước khi được cứu hộ tại tỉnh Bình Dương trong 2 ngày 10-11/2/2022. (Ảnh: ENV cung cấp)

Cứu hộ 9 cá thể gấu ngựa ở Bình Dương

Ngày 11/2, 9 cá thể gấu ngựa đã được chủ nuôi tại 3 cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Dương tự nguyện chuyển giao cho Nhà nước để chăm sóc, bảo tồn. Sự kiện này đánh dấu bước “chuyển mình” của tỉnh Bình Dương từ một điểm nóng về nuôi nhốt gấu lấy mật trở thành địa phương đi đầu trong công tác bảo vệ gấu.