Lãnh đạo 2 tỉnh Quảng Nam - Sê Kông cắt băng khai trương cửa khẩu quốc tế Nam Giang - Đắc Tà Oọc.

Khai trương cặp cửa khẩu quốc tế Nam Giang - Đắc Tà Oọc

Sáng 14/8, tại Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu Nam Giang (thuôc xã La Dêê, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam), Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam (Việt Nam) và Ủy ban Chính quyền tỉnh Sê Kông (Lào) đã phối hợp tổ chức lễ công bố khai trương cặp cửa khẩu quốc tế Nam Giang (tỉnh Quảng Nam) - Đắc Tà Oọc (tỉnh Sê Kông).