Đoàn kiểm tra số 2 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm việc tại Sóc Trăng.

Thông báo kết quả kiểm tra công tác chống tham nhũng, tiêu cực tại Sóc Trăng

Ngày 6/7, Đoàn kiểm tra số 2 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng, thông báo kết quả kiểm tra công tác phát hiện, tiếp nhận, chuyển giao, giải quyết nguồn tin về tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực tại tỉnh Sóc Trăng.