Dòng xe rời khỏi thủ đô Kiev, Ukraine, ngày 24/2. (Ảnh: Reuters)

Người Việt ở Ukraine cần bình tĩnh, theo dõi sát diễn biến tình hình

Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao lưu ý cộng đồng người Việt Nam tại Ukraine cần bình tĩnh, theo dõi sát diễn biến tình hình, thực hiện nghiêm túc những thông báo, hướng dẫn của nhà chức trách địa phương.