Công diễn vở kịch “Sống mãi tuổi mười bảy”

Vở kịch “Sống mãi tuổi 17” sẽ được công diễn vào ngày 13 và 14/12 tại Nhà hát Tuổi trẻ, với sự tham dự, đón xem của gần một nghìn đại biểu chính thức tham dự Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 12 nhiệm 2022-2027.
0:00 / 0:00
0:00

Vở kịch “Sống mãi tuổi mười bảy” là tác phẩm sân khấu đầu tiên của nhà viết kịch tài hoa Lưu Quang Vũ. Câu chuyện kịch đưa chúng ta trở lại một thời kỳ oanh liệt gần 100 năm trước khi đất nước chìm trong ách thống trị của thực dân Pháp, khi mà đời sống nhân dân ta vô cùng cơ cực lầm than.