Chung tay phòng chống bạo lực phụ nữ và trẻ em gái

Tình trạng bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em vẫn là vấn đề bị dấu kín trong xã hội Việt Nam với hơn 90% phụ nữ từng bị bạo lực không tìm kiếm bất kỳ sự trợ giúp nào từ các dịch vụ công và một nửa trong số họ cũng chưa bao giờ nói với ai khác về điều đó.
0:00 / 0:00
0:00

Để kịp thời hỗ trợ những phụ nữ bị bạo hành bạo lực trong gia đình, mô hình “Ngôi nhà ánh dương” đã được ra đời nhằm cung cấp đa dạng các dịch vụ với tiêu chuẩn quốc tế, bao gồm chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ tâm lý, tư vấn và các dịch vụ xã hội khác cho nhiều nạn nhân của bạo lực giới tại 20 tỉnh thành phố trên cả nước.