Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Tường Văn (bên trái), Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016-2021.

Quảng Ninh có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Ngày 31-10, tại kỳ họp thứ 20, kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tiến hành miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đối với đồng chí Nguyễn Văn Thắng do đồng chí đã được Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời, tiến hành bầu bổ sung Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021.