Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Hàn Quốc Kim Boo Kyum

NDO -

Chiều 14/12, tại Văn phòng Thủ tướng Hàn Quốc ở thủ đô Seoul, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Hàn Quốc Kim Boo Kyum.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Hàn Quốc Kim Boo Kyum
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Hàn Quốc Kim Bu-gyeom -0
 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Hàn Quốc Kim Boo Kyum.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Hàn Quốc Kim Bu-gyeom -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Hàn Quốc Kim Bu-gyeom -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Hàn Quốc Kim Bu-gyeom -0
 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng Hàn Quốc Kim Boo Kyum với các đại biểu dự buổi hội kiến.