Chủ tịch Quốc hội chúc mừng tân Chủ tịch Thượng viện và Hạ viện Australia

Chủ tịch Quốc hội ngày 16/8 đã chúc mừng tân Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện Australia.

Nhân dịp Bà Susan Lines được bầu làm Chủ tịch Thượng viện Australia và Ông Milton Dick được bầu làm Chủ tịch Hạ viện Australia, ngày 16/8/2022, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi thư chúc mừng.