Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. (Ảnh: Linh Khoa)

Gói hỗ trợ là cần thiết để phục hồi kinh tế

Khẳng định sự cần thiết trong thời điểm hiện tại, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng mục tiêu của gói hỗ trợ chính sách tài khóa, tiền tệ là hỗ trợ cho phát triển sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm, hỗ trợ cuộc sống người dân và từ đó quay lại mục tiêu tăng trưởng cao hơn để giải quyết những vấn đề xã hội khác.