Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất năm 2022

NDO -

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký Nghị định số 34/2022/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022.

Ảnh minh họa. Nguồn: VGP
Ảnh minh họa. Nguồn: VGP

Đối tượng được gia hạn là các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất trong nhiều ngành kinh tế như: nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; xây dựng; sản xuất đồ uống; vận tải kho bãi; dịch vụ lao động, việc làm…

Theo đó, doanh nghiệp, tổ chức kê khai thuế giá trị gia tăng sẽ được gia hạn 6 tháng với số thuế phát sinh của kỳ tính thuế tháng 3-5 năm 2022 và quý I năm 2022.

Thời hạn gia hạn là 5 tháng với thuế giá trị gia tăng phát sinh trong tháng 6 và quý II năm 2022. Trường hợp doanh nghiệp phát sinh thuế VAT trong tháng 7, được gia hạn 4 tháng; phát sinh thuế trong tháng 8, được gia hạn thêm 3 tháng.

Thời gian gia hạn tại điểm này được tính từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng từ tháng 3-8/2022, quý I, II/2022 chậm nhất là ngày 20/10/2022.

Hộ kinh doanh, cá nhân cũng được gia hạn thời gian nộp thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng phát sinh phải nộp năm 2022 và hạn nộp chậm nhất là ngày 30/12/2022.  

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý I, quý II của kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022. Thời gian gia hạn là 3 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Về tiền thuê đất, gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2022 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hằng năm.

Thời gian gia hạn là 6 tháng kể từ ngày 31/5/2022 đến ngày 30/11/2022.

Quy định này áp dụng cho cả trường hợp doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân có nhiều Quyết định, Hợp đồng thuê đất trực tiếp của nhà nước và có nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh khác nhau trong đó có ngành kinh tế, lĩnh vực quy định tại khoản 1, 2, 3, 5 Điều 3 Nghị định số 34/2022/NĐ-CP.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 28/5/2022.

Chính sách thuế