Hai bên đo tọa độ xác định vị trí các cọc dấu.

Cắm cọc dấu điểm đặc trưng của đường biên giới Việt Nam-Lào

Từ ngày 20/2 đến ngày 24/2, Đoàn chuyên viên biên giới Việt Nam và nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã khảo sát song phương, xác định vị trí và cắm cọc đánh dấu điểm đặc trưng trên thực địa đường biên giới hai nước. Việc xác định và cắm cọc đánh dấu được thực hiện từ cột mốc 257-259 giữa hai tỉnh Hủa Phăn và Sơn La.