Chủ tịch Napas Nguyễn Quang Hưng phát biểu tại sự kiện.

Vinh danh các ngân hàng thành viên tiêu biểu năm 2021

Ngày 17/12, Công ty cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) tổ chức lễ vinh danh các ngân hàng thành viên tiêu biểu có nhiều đóng góp cho hoạt động của hệ thống chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử, góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt theo định hướng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.