Các doanh nghiệp chốt trả cổ tức, tuần từ ngày 4 đến 8/3

NDO - Trên 3 sàn HoSE, HNX và UPCoM, các ngày trong tuần từ 4 đến 8/3, có 10 doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông.
0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

* Ngày 5/4/2024, CTCP Sách và Thiết bị Trường học Thành phố Hồ Chí Minh (HNX: STC) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.400 đồng/cổ phiếu (CP), ngày giao dịch không hưởng quyền là 8/3/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 11/3/2024.

* Ngày 22/5/2024, CTCP Dược phẩm Trung ương VIDIPHA (HOSE: VDP) trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 8/3/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 11/3/2024.

* Ngày 28/3/2024, CTCP Điện Nước Lắp máy Hải Phòng (HNX: DNC) trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 8/3/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 11/3/2024.

* Ngày 28/3/2024, CTCP Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí (HNX: PSD) trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/3/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/3/2024.

* CTCP BV Land (UPCoM: BVL) thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 100:35, giá 10.000 đồng/CP (1 CP là 1 quyền, 100 quyền được mua 35 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/3/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 6/3/2024.

* Ngày 21/3/2024, CTCP Sông Đà 5 (HNX: SD5) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 600 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/3/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 6/3/2024.

* Ngày 10/4/2024, CTCP Bao bì PP Bình Dương (UPCoM: HBD) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.400 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 4/3/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 5/3/2024.

* Ngày 21/5/2024, CTCP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc (HNX: IDV) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 4/3/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 5/3/2024.

* CTCP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc (HNX: IDV) trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15 (người sở hữu 100 CP được nhận 15 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 4/3/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 5/3/2024.

* Ngày 10/4/2024, CTCP Bao bì PP (UPCoM: HPB) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 4/3/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 5/3/2024.