Các doanh nghiệp chốt trả cổ tức, tuần từ ngày 4 đến 8/12

NDO - Danh sách 18 doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông, trên các sàn HoSE, HNX và UPCoM, các ngày trong tuần từ 4 đến 8/12.
0:00 / 0:00
0:00
(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

* Ngày 27/12/2023, CTCP Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng (HOSE: LBM) trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 1.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 8/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 11/12.

* Ngày 20/12/2023, CTCP Du lịch Đồng Nai (UPCoM: DNT) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 8/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 11/12.

* Ngày 15/12/2023, CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3 (HNX: TV3) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 500 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/12.

* Ngày 22/12/2023, CTCP Dược phẩm Dược liệu Pharmedic (HNX: PMC) trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 4.600 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/12.

* Ngày 22/12/2023, CTCP Phát triển Hàng hải (HNX: VMS) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/12.

* Ngày 26/12/2023, CTCP Thực phẩm Hữu nghị (UPCoM: HNF) trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 2.500 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/12.

* Ngày 28/12/2023, Tổng công ty Sông Đà - CTCP (UPCoM: SJG) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/12.

*CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long (HOSE: TLD) trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:4 (người sở hữu 100 CP được nhận 4 cổ phiếu mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/12.

* Ngày 25/12/2023, CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG (HOSE: SIP) trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 1.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/12.

* CTCP Công Nghệ - Viễn thông Elcom (HOSE: ELC) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:40 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 40 cổ phiếu mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 6/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 7/12.

* Ngày 22/12/2023, CTCP May Sông Hồng (HOSE: MSH) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 2.500 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 6/12.

* CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC (HOSE: CMG) trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:6 (người sở hữu 100 CP được nhận 6 cổ phiếu mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 6/12.

* Ngày 28/12/2023, CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC (HOSE: CMG) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 600 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 6/12.

* CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC (HOSE: CMG) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:202 (người sở hữu 1.000 cổ phiếu được nhận 202 cổ phiếu mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 6/12.

* Ngày 20/12/2023, CTCP Gạch ngói Gốm xây dựng Mỹ Xuân (HNX: GMX) trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 800 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 4/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 5/12.

* Ngày 18/12/2023, CTCP Bia Sài Gòn - Miền Tây (UPCoM: WSB) trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 1.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 4/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 5/12.

* Ngày 20/12/2023, CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền phong (HNX: NTP) trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 1.500 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 4/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 5/12.

* Ngày 28/12/2023, CTCP Thủy điện Sông Ba Hạ (UPCoM: SBH) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 2.445 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 4/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 5/12.